Υπηρεσια Εντοπισμου Λογοκλοπης


Προώθηση της έρευνας και ενίσχυση της ακαδημαϊκής αξιοπιστίας.

Περισσoτερα

Responsive image

Η υπηρεσία


Η υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής, αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, να εκτιμά την πιθανότητα λογοκλοπής στη γκρίζα βιβλιογραφία, αντιπαραβάλλοντας χωρίο – χωρίο όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην Βάση Δεδομένων της.

Στόχος της υπηρεσίας είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο υποστήριξης της πρωτότυπης έρευνας, δίνοντας ώθηση στους φοιτητές / ερευνητές να κάνουν έρευνα με σωστή χρήση της βιβλιογραφίας, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η υπηρεσία χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του Σ.Ε.Α.Β. από το Υποέργο 9 «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες» - Δράση 9.14 «Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής».

Εκπαίδευση


Λειτουργίες


Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μέσω της Υπηρεσίας Υποβολής Ερωτήσεων